U četvrtak, 27. oktobra od 19:30h pozivamo vas da pratite online događaj na FB stranici Mensa Srbije, na kom ćemo razgovarati sa Srđanom Ristićem, članom Mense Srbije. Poslušajte razgovor sa Srđanom i upoznajte jednog od naših najtraženijih turističkih vodiča. Otkrijte kako je napisao knjigu i kome je namenjena. Takođe, imaćete priliku i da saznate o značajnom mestu koje zauzima Mensa u Srđanovom životu.

O gostu:

Srđan Ristić je rođen 1968. godine u Beogradu. Potomak je porodica čija je etnička, religijska i kulturna raznolikost snažno uticala na njegovu potrebu za neutralnim posmatranjem složenih istorijskih, političkih i socioloških procesa i pojava karakterističnih za nemirni Balkan i prostor nekadašnje Jugoslavije. Kao profesionalac u oblasti turizma, često je boravio u stranim zemljama izučavajući svetsku istoriju, kulturnu baštinu, umetnost i politiku. Poslednjih trideset godina izučava složenu i uzbudljivu istoriju Jugoslavije. Ostvaruje dugogodišnju saradnju sa Turističkom organizacijom Srbije, Ministarstvom spoljnih poslova i ambasadama u oblasti predstavljanja Beograda i Srbije. Gostujući je predavač i autor više predavanja na engleskom i srpskom jeziku o kulturno-istorijskom i političkom nasleđu Balkana, Jugoslavije i Srbije. Autor je knjige Jugoslavija – utopija ili inspiracija?, koja predstavlja sveobuhvatnu analizu kompleksnog fenomena jugoslovenske ideje, pokreta i države. Otac je dve ćerke, živi i radi u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment